Ulazna vrata

Aluminijumska vrata

Sistemi aluminijumske stolarije nude jednostavna, praktična i mnogo puta isprobana tehnička rešenja kada je reč o izradi ulaznih vrata.

Poznata grčka kompanija Alumil, naš tehnički partner na polju izrade aluminijumske stolarije, raspolaže izuzetno velikom paletom sistema stolarije koji imaju gotovo neograničeno polje primene. Ipak, praksa je pokazala da se aluminijumska ulazna vrata najčešće koriste u formi glavnih ulaznih vrata na stambenim zgradama i u poslovnim prostorima.

Kada je reč o bezbednosti, u sklopu sistemskih rešenja se nalaze brave sa jednom, tri ili pet tačaka zaključavanja.

Velika prilagodljivost samih aluminijumskih sistema i individualne odluke o izgledu krila vrata pružaju mogućnost da se estetski zahtevi naših klijenata u potpunosti ispune. Pored brojnih mogućnosti kombinovanja staklenih površina i aluminijumskih panela u okviru krila, postoji i opcija korišćenja već gotovih dekorativnih panela.

Naši klijenti imaju mogućnost da usklade finalni izgled brojnih detalja sa svojim željama, što se postiže kroz odabir boje i načina obrade aluminijumskih profila, oblik i boju kvake, eventualnu upotrebu rukohvata, vrstu stakla, kao i boju okova koji će biti korišćen u procesu izrade stolarije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

Serija M11000

 • Sistem sa termičkim prekidom
 • Koeficijent toplotne provodljivosti od 2,1 do 3,1 W/m2K
 • Ugradna dubina sistema je 62,5mm
 • Podržava upotrebu staklenih paketa do 44mm debljine
 • Termički prekid ima presek od 24mm
 • Mogućnost montaže automata za zatvaranje vrata
 • Mogućnost upotrebe dekorativnih panela u krilu vrata

Serija M11500

 • Unapređena verzija sistema M11000
 • Ugradna dubina sistema je 76,5mm
 • U zavisnosti od tehničkih zahteva, termički prekid je debljine od 34mm do 38mm
 • Stakleni paketi sa debljinom do čak 64mm mogu biti uklopljeni u ovaj sistem
 • Koeficijent toplotne provodljivosti od 1,58 do 2,12 W/m2K
 • Mogućnost montaže automata za zatvaranje vrata
 • Mogućnost upotrebe dekorativnih panela u krilu vrata