Građevina

Brz i stabilan razvoj našeg preduzeća u prvoj deceniji od osnivanja je omogućio proširenje proizvodnog asortimana i povećanje obima proizvodnje. U tom periodu, Beli Bor se na tržištu u Srbiji pozicionirao kao pouzdan i siguran partner u domenu proizvodnje i montaže građevinske stolarije, nameštaja i parketa.

Sa željom da se sve poslovne aktivnosti povežu u jednu celinu i da se u potpunosti iskoristi potencijal našeg preduzeća, tokom 1996. godine je doneta odlukla da se osnuje sektor za projektovanje. Na taj način je stvorena kvalitetna osnova koja će omogućiti samostalno izvođenje građevinskih poduhvata.

U godinama koje su usledile, građevinske aktivnosti su bile fokusirane na izgradnju stambeno-poslovnih objekata u centralnoj zoni Vrnjačke Banje, kao i renoviranje centralnog gradskog šetališta.

Dalji razvoj internih procesa i unapređenje poslovnih aktivnosti su doveli do otvaranja projektnog biroa u Beogradu u toku 2007. godine. Uz već postojeće iskustvo i želju da se iskoriste potencijali većeg tržišta, naše preduzeće je uspešno kompletiralo dva projekta izgradnje stambeno-poslovnih objekata u Beogradu. Uporedo sa odvijanjem velikih građevinskih poduhvata, izveden je i veliki broj manjih projekata, najčešće u formi adaptacija i opremanja stambenih i poslovnih prostora.

Povećanje obima samostalnih građevinskih aktivnosti je stvorilo potrebu za velikim količinama betona. U cilju podmirivanja sopstvenih potreba, kao i potreba drugih građevinskih preduzeća u regionu, u toku 2004. godine je formirana jedinica za proizvodnju i distribuciju betona u sklopu našeg preduzeća.

PROIZVODNJA I ISPORUKA BETONA

Proizvodnja i isporuka betona

IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

izvođenje građevinskih radova