Prozori i balkonska vrata

Aluminijum

Kada je neophodno brzo, efikasno i kvalitetno rešenje, a da uz to poseduje i epitete dugotrajnosti i lakoće održavanja, tada je aluminijumska stolarija pravi izbor. Naš tehnički partner, poznata grčka kompanija Alumil, u svojoj ponudi raspolaže sa više od 40 različitih sistema za izradu stolarije, što nam omogućava da odgovorimo na svaki zahtev naših klijenata.

Unapred pripremljena i već mnogo puta isprobana tehnička rešenja u domenu aluminijumske stolarije garantuju da će svaki tehnički zadatak biti lako rešen. Bilo da je reč o klasičnim prozorima i balkonskim vratima, unutrašnjim pregradama, kliznim pozicijama ili složenim fasadnim sistemima, naši inženjeri će uvek ponuditi najbolje moguće rešenje.

Praksa je pokazala da se aluminijumska stolarija najčešće koristi prilikom opremanja poslovnih prostora i izrade ulaznih vrata na stambeno-poslovnim objektima. Međutim, razvoj novih, robustnijih i snažnijih profila sa značajno unapređenim termičkim karakteristikama, otvara mogućnost primene aluminijumske stolarije i u stambenim prostorima.

Aluminijumske sisteme karakteriše uniformnost i visoka funkcionalnost ali će naši klijenti uvek imati mogućnost da usklade estetske karakteristike svoje stolarije sa zahtevima uređenja unutrašnjeg prostora. To se postiže kroz odabir boje i načina obrade aluminijumskih profila, oblik i boju prozorskih ručica, kao i boju okova koji će biti korišćen u procesu izrade stolarije.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE NAJČEŠĆE KORIŠĆENIH ALUMINIJUMSKIH SISTEMA:

Serija M9400

 • Sistem bez termičkog prekida
 • Ugradna dubina sistema je 45mm
 • Primenjuje se za izradu unutrašnjih pregrada i vrata
 • Mogućnost izbora između različitih oblika profila
 • Podržava upotrebu staklenih paketa do 32mm debljine

Serija M9650

 • Ekonomična opcija sa termičkim prekidom
 • Ugradna dubina sistema je 50mm
 • Koeficijent toplotne provodljivosti je između 2,6 i 3,3 W/m 2 K
 • Termički prekid debljine 18mm
 • Mogućnost upotrebe staklenih paketa do 32mm debljine

Serija M11000

 • Sistem sa termičkim prekidom koji pokriva izuzetno veliko polje primene
 • Koeficijent toplotne provodljivosti od 2,1 do 3,1 W/m 2 K
 • Ugradna dubina sistema je 62,5mm
 • Podržava upotrebu staklenih paketa do 44mm debljine
 • Mogućnost izrade stolarije sa skrivenim šarkama
 • Termički prekid ima presek od 24mm

Serija M11500

 • Unapređena verzija sistema M11000
 • Ugradna dubina sistema je 76,5mm
 • U zavisnosti od tehničkih zahteva, termički prekid je debljine od 34mm do 38mm
 • Stakleni paketi sa debljinom do čak 64mm mogu biti uklopljeni u ovaj sistem
 • Koeficijent toplotne provodljivosti od 1,58 do 2,12 W/m 2 K
 • Izuzetne mogućnosti kada je reč o tipologijama otvaranja i načinu primene sistema

ALUMINIJUMSKA STOLARIJA