Sobna vrata

Sobna vrata predstavljaju izuzetno važnu celinu u svakom domu ili poslovnom prostoru. Pored svoje osnovne funkcije, sobna vrata imaju i veoma važnu ulogu u uređenju enterijera, budući da svojim karakteristikama značajno doprinose estetskom doživljaju kompletnog prostora.

Proizvodnja i montaža sobnih vrata zauzima značajno mesto u poslovnim aktivnostima našeg preduzeća. Budući da vrata uvek izrađujemo u skladu sa željama naših klijenata i u skladu sa tačnim merama koje odgovaraju stanju na terenu, u periodu dužem od trideset godina smo uspešno kompletirali bezbroj takvih projekata. Polazeći od klasičnih formi sobnih vrata koje karakteriše tradicionalni dizajn, preko robustnih modela koji imaju dekorativne elemente na štoku i krilu vrata, pa sve do modernih, savremenih, svedenih formi i kliznih varijanti, naše preduzeće je usvojilo izuzetno veliki broj detalja i modela sobnih vrata.

Proces odabira odgovarajućeg modela vrata podrazumeva donošenje odluka o velikom broju detalja. Sa željom da se taj proces odlučivanja izvede efikasno i kvalitetno, pokušaćemo da kroz kratak prikaz opišemo najbitnije detalje i njihove specifičnosti.

Osnovne tehničke informacije

Sobna vrata koja proizvodi naše preduzeće u potpunosti odgovaraju standardima i propisima koji važe svuda u svetu.

Zvaničan naziv za takav tip vrata je preuzet iz tradicionalne terminologije i glasi “duplošperovana vrata“. Naziv proizilazi iz činjenice da se krilo vrata nekada formiralo tako što se ram od punog drveta ispuni kartonskim saćem i obloži šperpločama sa obe strane. Princip proizvodnje krila vrata je identičan i danas, samo se umesto šperploče koriste ploče od medijapana (MDF ploče).

Iako je kroz unapređenje procesa proizvodnje vrata došlo do promene materijala koji se koriste, tradicionalni naziv za takav tip vrata se zadržao u zvaničnoj terminologiji.

Za početak analize, važno je detaljno sagledati samu strukturu i osnovne elemente koji sačinjavaju štok i krilo vrata.

Presek vrata sa označenim elementima

U tradicionalnom smislu, vrata se mogu podeliti na dve opšte kategorije u zavisnosti od načina na koji krilo vrata prijanja na štok.

“Falcovani“ tip vrata je karakterističan za klasične i tradicionalne modele vrata i podrazumeva da krilo delimično prelazi preko štoka i pervajza u trenutku kada su vrata zatvorena.

“Nefalcovani” tip vrata je vezan za savremene modele i njegova odlika je da krilo u potpunosti ulazi unutar ravni štoka i pervajza u trenutku kada su vrata zatvorena.

Praksa je pokazala da se više od 90% naših klijenata odlučuje za “nefalcovani” tip vrata, budući da je u pitanju modernija i estetski zanimljivija opcija.

Falcovani tip vrata

Nefalcovani tip vrata

Materijali i završna obrada

Velika i važna podela se odnosi na odabir materijala i završnu obradu vrata. U tom smislu se razlikuju dve osnovne kategorije – bojena vrata i furnirana vrata.

Kako i samo ime kaže, kod bojenih vrata se površina štoka i ploče medijapana koje formiraju krilo oboje u željenu boju na bazi poliuretana. Na taj način se dobijaju idealno ravne, jednobojne i “homogene” površine na krilu i štoku vrata, što predstavlja čest zahtev u projektima modernog dizajna enterijera.

Kod furniranog tipa vrata se štok i krilo presvlače u sloj prvoklasnog furnira željenog drveta, uz kombinaciju sa elementima masiva. Na taj način se formiraju vrata koja odaju utisak postojanosti i masivnosti, a uz to daju i izvesnu dozu topline prostoru u koji se ugrađuju. Upravo iz tog razloga su furnirana vrata najčešći izbor prilikom opremanja svakodnevnog životnog prostora.

Bilo da su u pitanju bojena ili furnirana vrata, u svakom slučaju je potrebno doneti odluku o završnoj boji u koju će se vrata farbati, kao i o stepenu sjaja zaštitnog laka.

Bojena vrata

Furnirana vrata

Izgled vrata i estetski detalji

Pored odabira materijala i završnog izgleda vrata, važan detalj predstavlja i izgled pervajz lajsne na štoku vrata. Profilacija i dimenzije pervajz lajsne imaju veliki uticaj na finalni izgled vrata i dizajn čitavog enterijera, pa se u tom smislu razlikuju tri osnovna tipa:

Ravan pervajz

Lučni pervajz

Profilisani pervajz

Kada je reč o izgledu i strukturi krila vrata, na raspolaganju je veliki broj različitih opcija. Na osnovu višedecenijskog iskustva i u skladu sa trenutnim tržišnim trendovima u tom domenu, izdvojili smo sledeće modele krila:

Horizontalni slog furnira na krilu vrata

Vertikalni slog furnira na krilu vrata

Jedna vertikala furnira u zoni kvake i horizontalni slog furnira na ostatku krila

Po jedna vertikala furnira sa obe strane krila i horizontalno postavljen furnir između

Vrata sa jednom vertikalnom aluminijumskom lajsnom na krilu

Krilo vrata sa jednom ispunom

Krilo vrata sa dve ispune

Krilo vrata sa staklom

Krilo vrata sa staklom i horizontalnim lajsnama preko stakla

Krilo vrata sa dve ispune od čega je jedna staklena ispuna

Krilo vrata sa više horizontalnih kanelura

Potpuno ravno krilo bojenih vrata

Usled izuzetno velikog broja detalja na koje treba obratiti pažnju, proces odlučivanja i odabira željenog modela vrata može biti dugotrajan i složen. Poseban izazov leži u činjenici da su svi tehnički detalji koji se obrađuju prilikom projektovanja vrata međusobno povezani i da zavise jedni od drugih. Sa ciljem da se svaki korak u tom procesu odvija uspešno i efikasno, naši inženjeri će uvek pažljivo saslušati želje naših klijenata, pružiti sve neophodne informacije i tako olakšati odabir željenog modela vrata.

Ostale tehničke karakteristike:
 • Na mestu gde krilo prijanja na štok, po čitavom obimu štoka se nalazi poseban kanal sa postavljenom EPDM gumom. Postojanje takve EPDM gume pospešuje zvučnu i toplotnu izolaciju vrata. U zavisnosti od boje vrata, guma može biti bela ili braon
 • Brave italijanskog proizvođača, kompanije AGB
 • U slučaju izrade „nefalcovanog“ tipa vrata koriste se “brodske” šarke
 • U slučaju izrade „falcovanog“ tipa vrata, koriste se trokrake štelujuće šarke kompanije AGB
 • Standardna kvaka italijanske firme Fimet, model Fimet Corner. U skladu sa željama naših klijenata, moguća je montaža drugih kvaka po izboru
 • Standardna varijanta okova podrazumeva montažu šarki i brave sa završnom obradom u srebrnoj boji. U slučaju drugačijih želja klijenata, moguća je upotreba zlatnih (mesinganih) okova ili drugih, po izboru
 • Postavljanje podnih graničnika otvaranja, po želji
 • Mogućnost da se boja vrata uradi po uzorku i željama klijenta
 • Ukoliko se u sklopu krila vrata nalazi jedno ili više stakala, postoji mogućnost da se odabere kvalitet, način peskiranja i završne obrade svakog pojedinačnog stakla
 • Mogućnost izrade fiksnog nadsvetla sa staklom, po želji
 • Mogućnost izrade kliznih vrata
 • Mogućnost izrade vrata sa višim stepenom zvučne izolacije
 • Mogućnost izrade vrata sa slojem olova u krilu i štoku, radi sprečavanja prodora štetnih zračenja. Takva vrata se koriste u ordinacijama koje imaju rendgen aparate, skenere ili druge slične instrumente
 • Mogućnost postavljanja magnetnih brava sa magnetnim prihvatnicima umesto standardnog seta okova
 • Kupatilska vrata imaju identičan izgled kao i sva ostala sobna vrata, a uz to podrazumevaju korišćenje naprednije “brave sa leptirom“. Takav vid zaključavanja omogućava viši stepen bezbednosti i lakoću svakodnevne upotrebe
 • Naše standardno tehničko rešenje za kupatilska vrata podrazumeva izradu praga od punog drveta, debljine 2cm. U slučaju neželjenog događaja izlivanja prekomerne količine vode u kupatilu, prag ima ulogu da kreira svojevrsnu fizičku barijeru i na taj način spreči ili barem odloži trenutak prodora vode u ostale prostorije. U skladu sa željama klijenta, kupatilska vrata možemo napraviti i bez praga